Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

9. otázka

Napíšte názvy oboch druhov na fotografii (latinsky alebo slovensky alebo česky)

9. Odpoveďový formulár