Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

7. otázka

Napíšte meno huby na fotografii. (latinsky alebo slovensky alebo česky)

Plodnice rástli v zemi pod borovicou, mladé sú takmer bez vône, avšak v zrelosti je silne aromatická, niekedy až odporne páchne.


 

7. Odpoveďový formulár