Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

4. otázka - Dravé huby

Huby sú organizmy s eukaryotickou bunkovou štruktúrou bez zeleného farbiva. Nemajú schopnosť fotosyntézy.
Ako dravé sa označujú len tie druhy, ktoré získavajú živiny lapaním a usmrcovaním živočíchov. Nejedná sa však o klobúkaté huby, ale o huby drobné/mikroskopické s vláknitými stielkami (hýfami).
Prvá dravá huba - objavená Lohdom v roku 1874, bol to druh Harposporium anguillulae. O 14  rokov neskôr bolo popísané lapanie hlístic jedným z najbežnejších druhov dravých húb ...........(otázka)......................... Dnes je ich už známych cca 100 druhov, niektoré sú vodné, ale väčšina žije v pôde a na rôznych organických substrátoch - hnoj, tlejúce drevo a rôzne rastlinné zvyšky.
Tieto organizmy su "hniloživné" (saprofyty), dravosť je len doplnkom, podobne ako u mäsožravých rastlín. Lovia mikroskopicky malú korisť o veľkosti 70 až 100 mikrometrov a to väčšinou hlístice (Nematoda) a prvoky (Protozoa), napríklad meňavky. Dokonca jeden druh loví aj chvostoskoky, teda hmyz...

Napíšte latinský názov huby, ktorá je vyobrazená na kresbe

4. Odpoveďový formulár