Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

2. otázka

Napíšte meno huby na fotografii. (latinsky alebo slovensky alebo česky)

(niektorí hubári považujú túto hubu za nejedlú, niektorí za jedlú)


 

 

2. Odpoveďový formulár