Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

21. otázka

Napíšte meno huby na fotografii (latinsky alebo slovensky alebo česky)

- rastie na suchom bukovom konári

 

21. odpoveďový formulár