Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

20. otázka

Napíšte meno huby na fotografii (latinsky alebo slovensky alebo česky)

 

20. odpoveďový formulár