Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

17. otázka

Napíšte meno huby na fotografii. (latinsky alebo slovensky alebo česky)

 

17. odpoveďový formulár