Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

14. otázka

Napíšte meno huby na fotografii (latinsky alebo slovensky alebo česky)

14. odpoveďový formulár