Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

13. otázka

Napíšte meno huby na fotografii (latinsky alebo slovensky alebo česky)

13. Odpoveďový formulár