Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

12. otázka

Vyberte správnu odpoveď. Na fotografii je:

12. Odpoveďový formulár