Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

11. otázka

 

Napíšte meno huby na fotografii. (latinsky alebo slovensky alebo česky)
 

11. Odpoveďový formulár