Pre zábavu i poučenie

Ján Gmiterko

Bardejov, Slovensko

10. otázka

Napíšte meno huby, ktorej rez je na fotografii (latinsky, alebo slovensky, alebo česky)

(pomôcka: fotené asi 4 minúty po rozrezaní :)

 

 

 

10. Odpoveďový formulár